De Tweede Kamer wil dat de regering op korte termijn met een wetsvoorstel komt om de vergoeding van affectieschade van broers en zussen van slachtoffers mogelijk te maken. De Kamer nam daartoe dinsdag een motie van Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) aan.

Ellian diende begin dit jaar een motie in om broers en zussen als naasten of nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven of ongevallen in aanmerking te laten komen voor vergoeding van affectieschade. Volgens de huidige regels hebben broers en zussen van slachtoffers geen recht op smartengeld. De motie moet de naasten tegemoetkomen met een vergoeding voor hun leed, veroorzaakt door het overlijden of blijvend ernstig gewond raken van een familielid.

Op 1 januari 2019 werd de Wet vergoeding affectieschade van kracht. Sindsdien kan een ‘beperkte kring van gerechtigden’ aanspraak maken op affectieschadevergoeding. Het gaat om de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer, of personen met een vergelijkbare relatie. De wet wordt op dit moment geëvalueerd door het WODC.

Bron: Advocatenblad