Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen als je een geweldsmisdrijf hebt meegemaakt en hierdoor ernstig psychisch of lichamelijk letsel hebt opgelopen. De tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er ook voor nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schuld. Ook mensen die een geweldsmisdrijf hebben gezien kunnen een tegemoetkoming […]

Lees verder

Richtbedragen smartengeld

Als gevolg van een misdrijf ontstaat er naast eventuele materiële schade vaak ook immateriële schade. Schade vanwege de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde die is ontstaan door het feit. Heeft een slachtoffer op grond van artikel 6:106 BW recht op een naar billijkheid vast te stellen vergoeding van die immateriële schade, smartengeld, dan […]

Lees verder