Als u dat wilt en de verdachte dat ook wilt, kunt u een gesprek hebben met de verdachte. In dat gesprek kunt u vragen stellen aan de verdachte, vertellen wat het misdrijf voor u betekent of samen afspraken maken over de schade of andere zaken.  De verdachte krijgt de kans om excuses aan te bieden. Bij dit gesprek wordt u begeleid door een onafhankelijke mediator of bemiddelaar. Dit heet mediation. Vaak sluit u de mediation af met een overeenkomst tussen u en de verdachte. De officier van justitie of de rechter houden hiermee rekening als ze beslissen over de zaak.

Wat als u of de verdachte zich niet houdt aan de afspraken?

Houdt u of de verdachte zich niet aan de afspraken van de mediation? Dan kan de officier van justitie oordelen dat de mediation niet is geslaagd. Of hij dat doet, hangt af van de situatie. Hij kijkt bijvoorbeeld naar hoe erg de overtreding is. En ook welke afspraken u heeft gemaakt. Als de mediation niet is geslaagd, gaat het Openbaar Ministerie de zaak opnieuw onderzoeken en beoordelen.

Als de verdachte meewerkt aan mediation krijgt deze dan geen straf meer?

Door te kiezen voor mediation kan de verdachte zijn straf niet voorkomen. In de wet staat dat de officier van justitie en/of de rechter rekening moeten houden met de overeenkomst over de mediation. De rechter kan bijvoorbeeld daarna beslissen dat de dader een lichtere straf krijgt, maar dat hoeft niet.

Wat is het resultaat van mediation?

Wanneer u en de verdachte het in uw gesprek eens zijn geworden over uw afspraken, maakt u hierover een overeenkomst. Deze afspraken zijn vertrouwelijk en gaan niet naar anderen. Dit gebeurt alleen als u daar samen andere afspraken over maakt. U kunt bijvoorbeeld samen beslissen dat u de overeenkomst opstuurt naar de officier van justitie en/of de rechter. Zij houden bij hun beslissing over de straf rekening met het resultaat van de mediation. De rechter kan bijvoorbeeld de afspraken gebruiken als een voorwaarde voor de straf. Of hij kan beslissen dat de dader een minder zware straf krijgt.

Wie kan mediation voorstellen?

U kunt zelf voorstellen dat u mediation wilt. Maar ook de verdachte of zijn advocaat, of de officier van justitie of de rechter.
U of zij kunnen mediation voorstellen op verschillende momenten in de behandeling van de strafzaak. Het kan aan het begin als de politie nog onderzoek doet. Of daarna als de officier van justitie of de rechter de zaak onderzoeken. Of aan het eind als de rechter heeft beslist over de zaak.

Welke voorwaarden gelden er voor mediation?

Mediation kan bij elke strafzaak, maar die moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De zaak moet in behandeling zijn bij de politie, officier van justitie of de rechter.
  • Slachtoffer en verdachte zijn het allebei eens over de mediation.
  • De verdachte begrijpt dat zijn daden gevolgen hebben. En hij erkent dat hij degene is die daar verantwoordelijk voor is.