Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen als je een geweldsmisdrijf hebt meegemaakt en hierdoor ernstig psychisch of lichamelijk letsel hebt opgelopen. De tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er ook voor nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schuld. Ook mensen die een geweldsmisdrijf hebben gezien kunnen een tegemoetkoming krijgen.

Heb ik recht op een vergoeding van het Schadefonds?

Je hebt waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • je slachtoffer bent van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • je getuige bent geweest van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • je ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen,
 • je naaste is overleden door een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Is er geen dader bekend of komt er geen strafproces? Ook dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven beoordeelt alleen of je slachtoffer bent en kijkt naar de ernst van het opgelopen letsel.

Aanvraag indienen bij het Schadefonds

Het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan op 2 manieren:

 • Digitaal, door in te loggen met je DigiD. Je verstuurt je aanvraag en aanvullende stukken dan online. Je kunt daarna de voortgang van je aanvraag volgen via het Schadefondsportaal.
 • Op papier. Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het op. Je kunt de voortgang van je aanvraag niet online volgen.

  Wat als je aanvraag wordt afgewezen?

  Het kan voorkomen dat je aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven afgewezen wordt. Dit kan diverse oorzaken hebben. Wij kunnen je helpen met het indienen van een bezwaar of herzieningsverzoek. Hiermee bekijkt het Schadefonds Geweldsmisdrijven je aanvraag opnieuw.

  Wat is een tegemoetkoming? Je ontvangt van het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming in de schade. Dit is geen volledige schadevergoeding. Deze eenmalige tegemoetkoming kan afwijken van de precieze schade. De tegemoetkoming is bedoeld als een vergoeding in de vorm van een geldbedrag voor het overkomen onrecht en leed (immateriële schade) en eventuele financiële schade die hierdoor is geleden. Bijvoorbeeld voor kosten voor medische hulp, kosten voor psychische begeleiding en vermindering van je inkomsten. Nabestaanden kunnen een tegemoetkoming krijgen voor verdriet en leed (immateriële schade) en eventuele financiële schade die hierdoor is ontstaan, het weggevallen inkomen van de overledene en de uitvaartkosten. Uitbetaling door het Schadefonds Je ontvangt per brief de beslissing van het Schadefonds over je tegemoetkoming. Het Schadefonds moet je aanvraag binnen 26 weken afhandelen. Als je de aanvraag digitaal doet, kun je de voortgang van je aanvraag online volgen. Uiterlijk 30 dagen na de beslissing maakt het Schadefonds de tegemoetkoming over op je rekening.

  De tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is minimaal € 1.000,- en maximaal € 35.000,-.