Uit het onderzoek “Slachtofferadvocatuur; de rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven” door het NSCR en de VU blijkt dat slachtofferadvocaten een cruciale rol spelen in het verwezenlijken van slachtofferrechten in Nederland. Deze rechten zijn versterkt sinds de implementatie van een EU-richtlijn in 2017, gericht op de ondersteuning en bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

De studie onderstreept het belang van vijf hoofdrechten voor slachtoffers: toegang tot informatie, inzage in en toevoeging van documenten aan het dossier, indienen van schadevergoedingseisen, en het uitoefenen van spreekrecht. Slachtofferadvocaten spelen vooral een belangrijke rol bij het kennisnemen van dossiers en het toevoegen van documenten, vooral in complexe letselschadezaken.

Een significante bijdrage van slachtofferadvocaten is ook hun rol in de empowerment van slachtoffers tijdens rechtszittingen. Hun aanwezigheid, gekleed in toga, versterkt het gevoel van erkenning en ondersteuning bij de slachtoffers. Ze bieden juridische expertise en vormen een tegenwicht tegen de dader en diens advocaat.

Hoewel de studie de positieve impact van slachtofferadvocatuur benadrukt, wijst het ook op de noodzaak van aanpassingen binnen de strafrechtpraktijk. Er is behoefte aan beter begrip en integratie van uitgebreide slachtofferrechten en de aanwezigheid van slachtofferadvocaten in het strafrechtelijk systeem.

Kortom, de slachtofferadvocaat is onmisbaar in het waarborgen van slachtofferrechten, door zowel juridische bijstand als emotionele steun te bieden, wat bijdraagt aan een meer gebalanceerd en rechtvaardig strafrechtelijk proces.