Het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. Deze vervolgingsbeslissing wordt genomen door de officier van justitie. Ben je het daar niet mee eens, dan kent de wet daar een procedure voor. In onder meer artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering staat wat dan de mogelijkheden zijn.

De officier van justitie beoordeelt onder meer of het feit bewezen kan worden en of het algemeen belang gediend is bij vervolging. Vervolgens bepaalt de officier van justitie of er met een transactie of een strafbeschikking kan worden volstaan of dat de strafrechter zich over de zaak moet buigen.

Niet vervolgen

Het kan zijn dat de officier van justitie besluit om de zaak niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking, terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht. In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Artikel 12 Sv-procedure

Deze procedure is vastgelegd in de artikelen 12 en verder van het Wetboek van Strafvordering. Vaak wordt daarom gesproken van een ‘12 Sv-procedure’ of een ’procedure klacht niet-vervolging’. Deze procedure is voor iedere belanghebbende zonder bijstand van een advocaat toegankelijk.

Gerechtshof: inhoudelijke behandeling

Wanneer direct belanghebbenden de zaak aan het gerechtshof voorleggen, stelt het hof zich een aantal formele vragen: Is het gerechtshof bevoegd? Is de klager ontvankelijk? Als al deze vragen met ‘ja’ worden beantwoord, behandelt het gerechtshof het beklag inhoudelijk.
Het gerechtshof betrekt bij zijn beslissing de technische aspecten van de zaak (zoals de bewijsbaarheid) en het algemeen belang bij het wel of niet vervolgen. Het hof zal de stukken bestuderen, adviezen vragen en klager en beklaagde oproepen om te worden gehoord. Vervolgens adviseert het OM het gerechtshof, al beslissen uiteindelijk de rechters over of het OM wel of niet tot vervolging moet overgaan.

Klager gelijk: alsnog naar rechter

Na de inhoudelijke behandeling kán het gerechtshof het beklag gegrond verklaren. Als de klager in zijn gelijk wordt gesteld, betekent dat niet meer en niet minder dan dat het hof reden ziet om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen. Het betekent niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen. Daar beslist de rechtbank over. Het gerechtshof beoordeelt slechts of er punten zijn die door een strafrechter onderzocht moeten worden.

Rechtbank: onderzoek strafbaarheid

De officier van justitie zal de zaak aanbrengen bij de rechtbank. Die gaat dan onderzoeken of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en een strafbare dader. Ook het OM zal dan opnieuw naar de zaak kijken. Het OM kan de rechter vragen het feit bewezen te verklaren en de verdachte te veroordelen, maar kan ook vrijspraak vragen.

Procedure ‘niet-vervolgen strafbaar feit’ Op de site van de rechtspraak vindt u informatie hoe u kunt klagen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie om in uw zaak niet te vervolgen of de vervolging te stoppen.

Procedure ‘niet-vervolgen strafbaar feit’

Op de site van de rechtspraak;vindt u informatie hoe u kunt klagen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie om in uw zaak niet te vervolgen of de vervolging te stoppen.

Bron: Openbaar Ministerie