Bent u slachtoffer van een misdrijf, dan mag u vaak iets zeggen tijdens de behandeling van de strafzaak in de rechtszaal. Dit heet spreekrecht. Ook als u nabestaande bent van een slachtoffer, heeft u soms spreekrecht. De verdachte is vaak aanwezig bij de behandeling van de strafzaak.

Het spreekrecht is het recht van slachtoffers van zwaardere misdrijven om tijdens de strafzitting een verklaring af te leggen. U bent niet verplicht gebruik te maken van het spreekrecht; het is een recht. Het kan lastig zijn om te bepalen op welke manier u van het spreekrecht gebruik wilt maken. Om u hier zo goed mogelijk bij te helpen, bieden we tips en informatie aan.

Of u iets mag zeggen in de rechtszaal, hangt af van het soort misdrijf. Het Openbaar Ministerie stuurt u dan een brief hierover. Bij de volgende misdrijven mag u altijd spreken:

  • misdrijven waarvoor de dader een gevangenisstraf kan krijgen van 8 jaar of meer, en
  • een aantal andere misdrijven, zoals ernstige mishandeling en bedreiging.
Tags: