Recht op informatie
U heeft recht op informatie over uw rechten, over het doen van aangifte en wat er na de aangifte gebeurt.

Recht op bescherming
Bent u bang dat u opnieuw slachtoffer wordt? Of bent u bang voor de verdachte? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met u zoeken zij naar oplossingen zodat u zich veiliger voelt.

Recht om aangifte te doen
Iedereen heeft het recht om bij de politie aangifte te doen van een strafbaar feit of misdrijf. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.

Recht op kosteloze rechtshulp bij ernstige misdrijven
Bent u slachtoffer of nabestaande in een ernstige gewelds- of zedenzaak, dan heeft u meestal recht op kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.

Recht op schadevergoeding
U heeft het recht om een schadevergoeding te vragen als u schade heeft geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u dit recht.

Contact met de verdachte of dader
Vaak hebben slachtoffers en nabestaanden vragen aan de verdachte of dader. Als slachtoffer of als nabestaande heeft u het recht om te vragen om contact met de verdachte of dader.

Recht op een gratis tolk
Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? U kunt de politie of de officier van justitie vragen om een gratis tolk. Die helpt u door te vertalen bij de aangifte of tijdens het verhoor. Ook is het mogelijk om documenten te laten vertalen.

Spreekrecht
Slachtoffers en nabestaanden van ernstige strafbare feiten mogen in de rechtszaal spreken over de gevolgen en de straf. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan helpen om dit voor te bereiden.

Dossier strafzaak bekijken
Wilt u de stukken van het dossier van de strafzaak bekijken? Vraag dit aan de officier van justitie of rechter. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van de strafzaak.

Recht op goede behandeling
Alle organisaties waarmee u in uw strafzaak te maken heeft, moeten u goed behandelen. Ook moeten zij rekening houden met wat u belangrijk vindt. U kunt een klacht indienen als u vindt dat u niet goed wordt behandeld.

Klacht indienen als er geen strafzaak komt
Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland helpt u hierbij.

Recht op informatie over dader
U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader. Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Vergoeding voor getuigen
U heeft recht op een vergoeding van uw kosten als u moet getuigen in een strafzaak. Reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken worden bijvoorbeeld vergoed.