Aanwijzing slachtofferrechten (2021A003)

Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 6 Wet RO Van: College van procureurs-generaal Aan: Hoofden van de OM-onderdelen en de korpschef  van de politie Registratienummer: 2021A003 Datum inwerkingtreding: 01-12-2021 Publicatie in Stcrt. PM Vervallen: Aanwijzing slachtofferrechten (2018A005) Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing politie gegevens (Wjsg) (2018A004);Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling (2016A003);Aanwijzing zeden (2016A004) […]

Lees verder

Inspectie: slachtoffers stalking ervaren nog te weinig steun

De aanpak van (ex-)partnerstalking is de afgelopen jaren verbeterd. Bij de aanpak betrokken organisaties herkennen stalking beter en werken beter samen. Maar de communicatie met slachtoffers schiet nog steeds tekort waardoor zij weinig steun ervaren. Dat is het oordeel van de Inspectie Justitie en Veiligheid in een op 11 januari 2024 gepubliceerd rapport. Uit het […]

Lees verder

Onderzoek: Slachtofferadvocaat blijkt essentieel voor verwezenlijken slachtofferrechten

Uit het onderzoek “Slachtofferadvocatuur; de rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven” door het NSCR en de VU blijkt dat slachtofferadvocaten een cruciale rol spelen in het verwezenlijken van slachtofferrechten in Nederland. Deze rechten zijn versterkt sinds de implementatie van een EU-richtlijn in 2017, gericht op de ondersteuning en bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

Lees verder

Welke rechten heeft het slachtoffer in het strafproces?

1. Recht op informatieAls slachtoffer of nabestaande heb je recht op informatie. Over jouw rechten, het doen van aangifte en over wat er daarna met de zaak gebeurt. Wanneer jij dat wilt, zijn de politie en het OM verplicht je op de hoogte houden over het verloop van de strafzaak. 2. Recht op hulpAls slachtoffer […]

Lees verder

Waar heb je als slachtoffer recht op?

Recht op informatieU heeft recht op informatie over uw rechten, over het doen van aangifte en wat er na de aangifte gebeurt. Recht op beschermingBent u bang dat u opnieuw slachtoffer wordt? Of bent u bang voor de verdachte? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met u zoeken zij naar oplossingen […]

Lees verder