Aanwijzing slachtofferrechten (2021A003)

Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 6 Wet RO Van: College van procureurs-generaal Aan: Hoofden van de OM-onderdelen en de korpschef  van de politie Registratienummer: 2021A003 Datum inwerkingtreding: 01-12-2021 Publicatie in Stcrt. PM Vervallen: Aanwijzing slachtofferrechten (2018A005) Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing politie gegevens (Wjsg) (2018A004);Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling (2016A003);Aanwijzing zeden (2016A004) […]

Lees verder