Wie is slachtoffer?

Artikel 51a lid 1 sub a onder 1 van het Wetboek van Strafvordering merkt als slachtoffer aan ‘degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden. Met het slachtoffer wordt gelijkgesteld de rechtspersoon die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden’.

Lees verder

Wie is nabestaande?

Artikel 51a lid 1 sub a onder 2 van het Wetboek van Strafvordering merkt een nabestaande aan als slachtoffer en geeft als definitie voor de nabestaande aan dat het gaat om ‘familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door een strafbaar feit’. Familieleden zijn volgens artikel 51a lid 1 sub b ‘de echtgenoot, […]

Lees verder